Solve more with Google Cloud (TH)

 

Solve more with Google Cloud

ปี 2020 นับได้ว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจหลายแห่งต้องปรับตัวในหลายๆด้านเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลในอนาคต

ภายในงานสัมมนาออนไลน์นี้ทาง GoPomelo และ Google จะมุ่งเน้นที่ 2 โซลูชั่นจาก Google Cloud ที่จะช่วยแก้ปัญหาภายในองค์กรของท่าน

การแก้ปัญหาเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
การปรับตัวให้เข้ากับภาวะทางธุรกิจใหม่ๆเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับหลายองค์กร Google Cloud พร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาความท้าทายด้านเทคโนโลยี ลดการใช้จ่ายด้านไอที และเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ในอนาคต

การแก้ปัญหาเพื่อนวัตกรรม
ไม่เพียงแค่ตัวองค์กรจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เมื่อทุกคนในองค์กรกลับมาทำงานตามปกติ นวัตกรรมจะเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดและป้องกันการหยุดชะงักในอนาคต

งานสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง หรือทีมผู้จัดการที่กำลังมองหาเครื่องมือในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายด้าน IT และต้องการ transform ธุรกิจเป็นดิจิทัล เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ท่านจะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ช่วยพัฒนาการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพและผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด

หัวข้อในงานสัมมนา

2.00 - 2.05  Introduction 
2.05 - 2.10  ความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบัน
2.10 - 2.20  การแก้ปัญหาเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
2.20 - 2.30  การแก้ปัญหาเพื่อนวัตกรรม
2.30 - 2.35  เริ่มต้นใช้งานฟรี
2.35 - 2.45  Q&A + Survey

รายละเอียด

วันที่: วันพุธ 28 ตุลาคม 2563

เวลา: 2:00 - 2:45 pm 

สถานที่: Hangouts Meet

เนื้อหาบรรยายเป็นภาษาไทย

แล้วพบกันบน Hangouts Meet!

Join us Online