เพิ่มขีดความสามารถของทีมในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

เพิ่มขีดความสามารถของทีมในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

หากพูดถึงงานด้านบริการลูกค้า คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการติดต่อสื่อสารถือเป็นสิ่งที่บริษัททุกแห่งต่างให้ความสำคัญ ซึ่งในธุรกิจโดยส่วนโดยใหญ่ การติดต่อสื่อสารนี้มักจะได้รับการจัดการโดยศูนย์การติดต่อ หรือ Contact Center ทางฝ่ายบริการลูกค้าเองต้องรับมือและให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างถูกต้อง การปฏิบัติการของ Artificial Intelligence (AI) และ การบริการลูกค้ามีศักยภาพในการพัฒนาและฝ่ายบริการลูกค้านั้นต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบที่ดีต่อการปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า

Gartner ได้คาดการณ์การว่ากว่า 20% ของการให้ข้อมูลลูกค้าโดยฝ่ายบริการลูกค้าทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดย AI ภายในปี 2022 ทั้งนี้จากปี 2018 AI ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นถึง 400% ฉะนั้นคำถามที่ว่า เราจะสามารถใช้AIในการบริการลูกค้าของเราให้ดีขึ้นได้อย่าไร การบริการผ่านตัวแทนนี้จะเหมาะสมหรือไม่ ในขณะที่ยังคงรักษาบริบทของการสนทนากับลูกค้านี้ไว้

 

รับชมบันทึกวิดีโองานสัมมนาออนไลน์

 

Contact Us

Interested in Google Cloud Platform? Talk with our consultants to get started.

เพิ่มขีดความสามารถของทีมในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า