ผสานช่องทางการติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) ด้วย Twilio

ผสานช่องทางการติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) ด้วย Twilio

องค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และการติดต่อสื่อสารเหล่านี้มักจะถูกจัดการโดยศูนย์บริการลูกค้าหรือ Contact Center ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีการพัฒนาโซลูชันสำหรับศูนย์บริการลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการจากลูกค้า 

ในปัจจุบันความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามักพบนั่นคือ พวกเขามักจะได้รับการติดต่อจากลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทางในเวลาเดียวกัน จึงทำให้มีความซับซ้อน สร้างความสับสนแก่ผู้ให้บริการ และยากในการจัดการ

สำหรับงานอีเวนท์ในครั้งนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการผสานช่องทางการติดต่อจากลูกค้าให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน และสามารถสร้างประสบการณ์การให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดผ่าน Contact Center โดยการยกระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าด้วยการสร้างโซลูชันแบบ Omni-channel

Contact Us

Interested in Twilio? Talk with our consultants to get started.

ผสานช่องทางการติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) ด้วย Twilio