การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองข้อมูลและการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองข้อมูลและการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

เมื่อข้อมูลถูกเคลื่อนย้ายไปยังคลาวด์มากขึ้น ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีจึงจำเป็นต้องปรับวิธีการคุ้มครองข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดการระบบไฮบริดคลาวด์ แต่เนื่องด้วยการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลในปัจจุบัน เช่น Kubernetes, Cแloud-native Apps และ SaaS จึงก่อให้เกิดความลำบากต่อทีมไอทีในการคุ้มครองข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านี้ โดยในขณะเดียวกันนั้นก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระดับในการให้บริการ (SLA) และควบคุมค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกัน

รับชมวิดีโอบันทึกงานสัมมนาเพื่อร่วมสำรวจกลยุทธ์ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงระบบการคุ้มครองข้อมูลและความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ด้วยโซลูชันจาก Google Cloud Platform กับทางทีมงาน GoPomelo! 

 

รับชมบันทึกวิดีโองานสัมมนาย้อนหลัง

HubSpot Video

 

Contact Us

Interested in Google Cloud Platform? Talk with our consultants to get started.

การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองข้อมูลและการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์