Navigating the new world of work

WPLPNewLogo

ประเทศทั่วโลกกำลังต่อสู้กับโรคระบาด Covid-19 และดำเนินการตามมาตรการและความพยายามต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด การทำงานจากบ้านและการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการทำงาน อนาคตอาจคาดเดาไม่ได้มากขึ้นกว่าเดิม ผู้คนไม่เพียงรอให้โรคระบาดสงบลงแต่พวกเขากำลังปรับตัว Cornerstone มีผู้ใช้งานมากกว่า 75 ล้านคนที่การทำงานจากที่บ้านไม่ได้หยุดให้พวกเขาพัฒนาทักษะต่างๆ

 

ในช่วงสัมมนาออนไลน์ Dina Ding, Head of Alliance and Partnership for Cornerstone OnDemand Asia และ Panisa Khanijou, Enterprise Growth Manager จะนำเสนอสถิติที่รวบรวมโดย Cornerstone Institute for People Development ระหว่างการระบาดใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ออนไลน์และการสร้างทักษะไม่เคยมีความสำคัญมากขึ้นเท่านี้ รวมถึงจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแนวคิดและวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

Topics

  • ผู้นำด้านการเรียนรู้กับ Cornerstone
  • เทรนด์การเรียนรู้ในปี 2020
  • การเริ่มต้นใช้งานกลกลยุทธ์การเรียนรู้

 

Date: พุธที่ 26 สิงหาคม 2020

Time: 2:00 pm - 2:30 pm

 

JOIN US ONLINE