ให้อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทุกสิ่งที่ออนไลน์

Cloudflare ช่วยเพิ่มความเร็วและปกป้อง websites, APIs, บริการ SaaS และอื่น ๆ นับล้านที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
โดยเทคโนโลยี Anycast ของเราจะช่วยให้เราสามารถสเกลทุก ๆ เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลของเราได้อย่างง่ายดาย

PERFORMANCE
Cloudflare ปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วผ่านทาง CDN และ web optimization ที่มีอยู่ทั่วโลก
SECURITY
WAF, DDoS protection และ SSL ของ Cloudflare ปกป้องเจ้าของและผู้เข้าชมเว็บไซต์จากภัยคุกคามออนไลน์ทุกประเภท