สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Hybrid Learning ด้วย Google Workspace for Education

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Hybrid Learning ด้วย Google Workspace for Education

Google Workspace for Education โซลูชั่นที่ Google ได้สร้างขึ้นเพื่อยกระดับการศึกษาแก่สถานศึกษา และด้วยเครื่องมืออันยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และปลอดภัยของ Google Workspace for Education จึงทำให้ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั่วโลก และ เนื่องด้วยเหตุการปัจจุบันที่มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้นักเรียนและคุณครูทำการเรียนการสอนได้ลำบากมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับให้มีการเรียนแบบ Hybrid learning ซึ่งเป็นการเรียนที่ทำได้จากทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน และหลาย ๆ สถานศึกษาทั่วโลกก็กำลังใช้วิธีนี้ในเพื่อช่วยให้การศึกษาสามารถดำเนินไปได้ในปัจจุบัน

Google Workspace for Education เป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ทั้งคุณครูและนักเรียนทำการเรียนการสอนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานของบุคลาครในสถานศึกษาอีกด้วย

รับชมบันทึกงานสัมมนาออนไลน์ ‘สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Hybrid  Learning ด้วย Google Workspace for Education’ เพื่อช่วยให้ท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้งาน Google Workspace for Education พร้อมทั้งแนะนำฟีเจอร์ที่น่าสนใจ 

 

รับชมบันทึกวิดีโองานสัมมนาออนไลน์

 

Contact Us

Interested in Google Workspace? Talk with our consultants to get started

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Hybrid Learning ด้วย Google Workspace for Education