GW THAI-November Webinar Banner

THAI | Next normal collaboration with google workspace

Say goodbye to G Suite and welcome the new integrated Google Workspace!

สืบเนื่องจาก Google ประกาศรีแบรนด์ G Suite สู่ Google Workspace ทาง GoPomelo จึงจัดงานสัมมนาออนไลน์เพื่อแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ง่ายขึ้นและดีขึ้นด้วย Google Workspace 

Google Workspace ได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับติดต่อสื่อสารและทำงานเข้าด้วยกันในที่เดียว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันทั้งจากที่ทำงานและที่บ้านได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว และยังเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้งานหลายพันล้านคนชื่นชอบและพอใจ ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet และอื่น ๆ อีกมากมาย

GoPomelo ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Next Normal Collaboration with Google Workspace เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Workspace เราจะแนะนำตลอดจนแบ่งปันรายละเอียดที่สำคัญเพื่อให้คุณเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก Google Workspace ใหม่สำหรับองค์กรของคุณได้ดียิ่งขึ้น

Who should attend?

 • ผู้ที่สนใจนำ Google เข้ามาช่วยในด้าน Digital Transformation สำหรับองค์กร
 • ผู้ใช้งาน G Suite ปัจจุบันเพื่อทราบรายละเอียดและข้อมูล Google Workspace

Topics to be discussed

 • Introducing Google Workspace
  (แนะนำ Google Workspace)
 • The new features and integrated experience
  (แนะนำฟีเจอร์และประสบการณ์การทำงานแบบใหม่)
 • Transitioning to Google Workspace
  (จาก G Suite สู่ Google Workspace)
 • How can GoPomelo and Google support your journey?
  (GoPomelo และ Google สามารถช่วยท่านได้อย่างไร)
 • Wrap up
  (Q&A และจบงานสัมมนาออนไลน์)

 

Watch the Session below

GoPomelo Webinar - Thai _ Next Normal Collaboration with Google Workspace 25-11-2020

Interested in Google Workspace?
Talk with our consultants to get started.