APAC Coverage 2020

 

GoPomelo ก่อตั้งขึ้นในปีพศ. 2551 โดยมุ่งเน้นการใช้งานบนระบบ Cloud  เพราะ Cloud อยู่ใน DNA ของเรา ทีมของเรายังมีการใช้งาน Cloud solution ทั้งหมด ก่อนที่เราจะให้บริการลูกค้า ปัจจุบันเรามีการดำเนินงานในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยทีมงานคุณภาพของเราร่วมมือกับ Google, Workplace (from Facebook), Twilio, Salesforce, และจะมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทีมงานของเราดูแลและให้คำปรึกษาได้อย่างคลอบคลุมอยู่ทั่วโลก

ที่ GoPomelo เราเชื่อมั่นว่าระบบ Cloud solution จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้About us 2020 - Thai

บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี

About us 2ทีม GoPomelo ประกอบด้วยที่ปรึกษาด้านเทคนิค วิศวกร ผู้จัดการโครงการ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยรวมเราได้รับการรับรองมากกว่า บริษัท อื่น ๆ ในเอเชีย เราใส่ใจกับวิธีการในการแก้ปัญหา เช่นเดียวกับที่ปรึกษาของเรา

ที่ปรึกษาและวิศวกรของ GoPomelo จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคและทางธุรกิจอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อ:

 • ระบุเป้าหมายของโปรเจ็กและระบบ Cloud solution ค้นหาข้อกำหนดด้านเทคนิคและความปลอดภัย KPIs รวมไปถึงกลยุทธ์การเติบโต
 • กำหนดมูลค่าธุรกิจและ ROI รวมถึงผลประโยชน์ด้านเทคนิคและความปลอดภัย
 • คัดสรรกลยุทธ์การปรับใช้ระบบคลาวด์แบบครอบคลุม
 • ให้บริการหลังการติดตั้ง ได้แก่ :
 • การให้บริการทางเทคนิค และการผสมผสานการทำงาน
 • การเปลี่ยนแปลงการจัดการ และการใช้งาน Features ใหม่ ๆ
 • แล็บด้านนวัตกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
 

ร่วมงานกับ APAC’s premier cloud consultants

ภารกิจของ GoPomelo คือ การผลักดันการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยีระบบ cloud ที่ใช้งานง่าย เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกดิจิตอล ในฐานะพาร์ทเนอร์พรีเมียร์ของ Google และพาร์ทเนอร์ของ Workplace by Facebook  รวมถึงบริษัทอื่น ๆ เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง value ผ่านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้กระบวนการทำงานและการดำเนินงานของคุณประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

วันนี้ GoPomelo ได้รับความไว้วางใจจากกว่า 800 องค์กรใน 4 ประเทศ กับทีมงานที่มีความสนใจและความมุ่งมั่นในระบบ Cloud ซึ่งทางทีมมีประสบการณ์มากมายในการทำงานร่วมกับองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่ 5 คนไปจนถึง 30,000 คน

GoPomelo ให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าตั้งแต่:
 • ให้บริการคำปรึกษาทางด้าน Cloud และการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ 
 • การประเมินระบบ Cloud 
  • ความปลอดภัย
  • ROI
  • มูลค่าทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารและจัดการโปรเจ็ก
 • การบริหารและจัดการการเปลี่ยนแปลง
   • การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
   • การสื่อสาร 
   • การเทรนนิ่ง 
   • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทักษะผู้นำ
 • การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
   • การย้ายข้อมูล
   • การสื่อสาร
   • การดำเนินการรักษาความปลอดภัย
 • บริการหลังการใช้งานและการติดตั้ง
 • บริการความสำเร็จของลูกค้าสำหรับ Google Cloud และ Workplace from Facebook
 • สินค้า Google Cloud Ecosystem, Jumpcloud, Virtru, Cloud Migrator, Appogee, Prodoscore, Spanning, Cloud Solutions, Cloudlock, Appspace, และ Laqorr
 • โซลูชั่นรักษาความปลอดภัย; Cloudflare
 • สินค้า Geospatial จาก Google Maps, HERE และ CARTO
 • สนับสนุนการใช้งานในหลายประเทศ (ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม)
ความอุ่นใจ: เราช่วยองค์กรในการติดตั้งการใช้งานให้ประสบความสำเร็จมากกว่า 1,000 แห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้