GoPomelo ก่อตั้งขึ้นในปีพศ. 2551 โดยมุ่งเน้นการใช้งานบนระบบ Cloud  เพราะ Cloud อยู่ใน DNA ของเรา ทีมของเรายังมีการใช้งาน Cloud solution ทั้งหมด ก่อนที่เราจะให้บริการลูกค้า ปัจจุบันเรามีการดำเนินงานในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยทีมงานคุณภาพของเราร่วมมือกับ Google, Workplace (by Facebook) และจะมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทีมงานของเราดูแลและให้คำปรึกษาได้อย่างคลอบคลุมอยู่ทั่วโลก

ที่ GoPomelo เราเชื่อมั่นว่าระบบ Cloud solution จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้

ค่านิยมของเรา 
มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและ GoPomelo'ers รวมถึงผลักดันนวัตกรรมด้วย Cloud solution

วิสัยทัศน์ของเรา
สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วย Cloud

ภารกิจของเรา
เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและวัฒนธรรม

บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี

About us 2ทีม GoPomelo ประกอบด้วยที่ปรึกษาด้านเทคนิค วิศวกร ผู้จัดการโครงการ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยรวมเราได้รับการรับรองมากกว่า บริษัท อื่น ๆ ในเอเชีย เราใส่ใจกับวิธีการในการแก้ปัญหา เช่นเดียวกับที่ปรึกษาของเรา

ที่ปรึกษาและวิศวกรของ GoPomelo จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคและทางธุรกิจอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อ:

 • ระบุเป้าหมายของโปรเจ็กและระบบ Cloud solution ค้นหาข้อกำหนดด้านเทคนิคและความปลอดภัย KPIs รวมไปถึงกลยุทธ์การเติบโต
 • กำหนดมูลค่าธุรกิจและ ROI รวมถึงผลประโยชน์ด้านเทคนิคและความปลอดภัย
 • คัดสรรกลยุทธ์การปรับใช้ระบบคลาวด์แบบครอบคลุม
 • ให้บริการหลังการติดตั้ง ได้แก่ :
 • การให้บริการทางเทคนิค และการผสมผสานการทำงาน
 • การเปลี่ยนแปลงการจัดการ และการใช้งาน Features ใหม่ ๆ
 • แล็บด้านนวัตกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
 

ร่วมงานกับ APAC’s premier cloud consultants

ภารกิจของ GoPomelo คือ การผลักดันการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยีระบบ cloud ที่ใช้งานง่าย เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกดิจิตอล ในฐานะพาร์ทเนอร์พรีเมียร์ของ Google และพาร์ทเนอร์ของ Workplace by Facebook  รวมถึงบริษัทอื่น ๆ เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง value ผ่านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้กระบวนการทำงานและการดำเนินงานของคุณประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

วันนี้ GoPomelo ได้รับความไว้วางใจจากกว่า 800 องค์กรใน 4 ประเทศ กับทีมงานที่มีความสนใจและความมุ่งมั่นในระบบ Cloud ซึ่งทางทีมมีประสบการณ์มากมายในการทำงานร่วมกับองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่ 5 คนไปจนถึง 30,000 คน

GoPomelo ให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าตั้งแต่:
 • ให้บริการคำปรึกษาทางด้าน Cloud และการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ 
 • การประเมินระบบ Cloud 
  • ความปลอดภัย
  • ROI
  • มูลค่าทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
   • การบริหารและจัดการโปรเจ็ก
   • การบริหารและจัดการการเปลี่ยนแปลง
     • การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
     • การสื่อสาร 
     • การเทรนนิ่ง 
     • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทักษะผู้นำ
   • การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
     • การย้ายข้อมูล
     • การสื่อสาร
     • การดำเนินการรักษาความปลอดภัย
   • บริการหลังการใช้งานและการติดตั้ง
   • บริการความสำเร็จของลูกค้าสำหรับ Google Cloud และ Workplace by Facebook
   • สินค้า Google Cloud Ecosystem, Jumpcloud, Virtru, Cloud Migrator, Appogee, Prodoscore, Spanning, Cloud Solutions, Cloudlock, Appspace, และ Laqorr
   • โซลูชั่นรักษาความปลอดภัย; Cloudflare
   • สินค้า Geospatial จาก HERE และ CARTO
   • สนับสนุนการใช้งานในหลายประเทศ (ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม)
   • ความอุ่นใจ: เราช่วยองค์กรในการติดตั้งการใช้งานให้ประสบความสำเร็จมากกว่า 1,000 แห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้