Enable Working from Home with Workplace from Facebook

Be Apart Together

เชื่อมต่อและรับทราบข่าวสารข้อมูล

เนื่องด้วยสถานการ์โรคไวรัส COVID-19 ทำให้บริษัทต่างๆเริ่มหันมาสนใจการทำงานจากที่บ้านมากยิ่งขึ้น
ซึ่งการทำงานในรูปแบบนี้ก็มีความท้าทายอยู่อย่างมากในการกระตุ้นให้พนักงานยังคงสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะไม่สามารถทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันได้

การทำงานจากที่บ้านไม่ได้ท้าทายในเรื่องของประสิทธิภาพงานอย่างเดียว แต่ยังท้าท้ายในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินงานของธุรกิจอีกด้วย สิ่งสำคัญที่สุดที่องค์กรควรคำนึงถึงคือ การทำงานจากที่บ้านนั้นอาจทำให้พนักงานรู้สึกถึงความโดดเดี่ยว เนื่องจากการสื่อสารที่ลดลงจากการไม่ได้พบกัน

ทำไมผู้นำของแต่ละองค์กรควรเข้าร่วม

เราจะแบ่งปันวิธีการที่จะทำให้พนักงานของคุณรู้สึกเชื่อมต่อและเข้าถึงทุกคนด้วยฟีเจอร์ที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นการแชร์, ไลค์, คอมเมนท์ หรือการแพร่ภาพสดถึงแม้บางคนในองค์กรจะไม่มีอีเมลล์ก็ตาม

เราจะพูดคุยหาวิธีเพื่อที่จะให้ your organization สามารถทำงานจากที่บ้านได้อย่างราบรื่นและเชื่อมต่อกับทุกคนได้อย่างดีที่สุด

หัวข้อ

  • รู้จักกับ Workplace from Facebook
  • เชื่อมต่อและเข้าถึงพนักงานทุกคน
  • การเริ่มต้นทำงานจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ
  • เริ่มต้นใช้งานภายใน 1 อาทิตย์

วันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2020
เวลา: 2:00 pm - 3:00 pm

สามารถรับชมการสัมมนาออนไลน์เพื่อที่ your company จะรับมือกับสถานการณ์ครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็วและดีที่สุด

รับวีดีโอการสัมมนาออนไลน์