Application Modernization

ปรับปรุงแพลตฟอร์มที่มีอยู่ของคุณให้ทันสมัยอย่างคลาวด์ดิจิทัลเนทีฟ

ความทันสมัยของแอปพลิเคชันช่วยสร้างมูลค่าทางธุรกิจใหม่จากแอปพลิเคชันที่มีอยู่ด้วยเทคนิคคลาวด์เนทีฟ คุณสามารถปลดล็อกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยในการทำงานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานระยะไกล การรวมระบบเดิมเข้ากับสถาปัตยกรรมคลาวด์แบบไฮบริดระบบอัตโนมัติแบบดิจิทัลและแม้แต่ความสามารถในการสร้างรายได้และพัฒนาแหล่งรายได้ใหม่สำหรับธุรกิจของคุณ

Application Modernization ช่วยพลิกโฉมองค์กรของคุณได้อย่างไร!

Screen Shot 2563-07-30 at 15.08.48
การพัฒนาระบบคลาวด์
  • ทีมพัฒนาระบบคลาวด์ของเราช่วยสร้างแอปพลิเคชันของคุณด้วยพลังของสถาปัตยกรรมเสริมของ Google Cloud

Containerization และ Microservices

  • ข้อเสนอการเริ่มต้นใช้งาน Containerization และ Microservice 

มัลติคลาวด์และไฮบริด

  • Anthos ช่วยปรับปรุงแอพที่มีอยู่ให้ทันสมัยสร้างแอพใหม่และเรียกใช้งานได้ทุกที่ในขณะที่ยังคงความสอดคล้องระหว่างสภาพแวดล้อมในองค์กรและระบบคลาวด์
การจัดการวงจรชีวิต API
  • API ช่วยให้คุณสามารถปลดล็อกช่องทางดิจิตอลใหม่และรูปแบบธุรกิจ

โซลูชั่นของเราที่จะช่วยให้บริษัทคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้

anthos
Google Cloud Icon Logo Large 192px color (png)-3
Apigee_TransparentPrimaryLogo-4

บริการจาก GoPomelo

Screen Shot 2563-07-30 at 14.04.06-2

Talk with our Cloud Consultant

Work with APAC’s premier cloud consultants

Certified Cloud Consultants

Certified Consultants

We take our solution knowledge seriously and so do our certified consultants.

Trusted by over 800 customers

Trusted by over 1,000 Customers

Experience in working with organizations of just 5 staff, right up to 30,000.

APAC Support Network

APAC Support Network

Support offices in Thailand, Malaysia, Singapore, and Vietnam.

Premier_Partner_of_Google-1

Cloud Premier Partner

We work hand in hand with the experts at Google & Workplace on your projects.