GoPomelo เน้นและให้การสนับสนุนกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งาน รวมถึงการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับ solution ต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ด้วยการสนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของผู้ใช้งาน GoPomelo มุ่งมั่นที่จะสร้างขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนเข้าสู่นวัตกรรมต่างๆ และมีวิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการยอมรับ อีกทั้งยังใช้เทคนิคการปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งได้รับการหล่อหลอมมาจากการทำงานร่วมกับลูกค้าระดับองค์กรทั่วภูมิภาค

ไม่ใช่แค่งานของด้าน IT เท่านั้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานแบบเดิม ๆ
เข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจ

ความสำเร็จในระยะยาว
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลง

people-process-technology

Focus on all key areas to Transform

ภาพรวมโปรแกรม Change Management ของ GoPomelo

 • Readiness: การให้การสนับสนุนผู้บริหาร การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน การประเมินผลกระทบ ความสำเร็จ และการสำรวจความพร้อมของผู้ใช้งาน
 • Communications: การพัฒนาเทคนิค elevator pitch (เทคนิคการพรีเซ็นต์ขายงานให้สำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้น) ใช้หลากหลายช่องทางในการสื่อสาร เทคนิคการทำการตลาดแบบ WIIFM (เทคนิคการสร้างแรงดึงดูดทางการตลาด) และ  การสร้างแบรนด์
 • Training: การฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานที่มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายวิธี
 • Leadership Consulting and Support: ทำให้มั่นใจได้ว่า ทีมผู้นำของลูกค้าของเราจะเข้าใจบทบาทของพวกเขาในการเปลี่ยนแปลงและให้การสนับสนุนผู้บริหารเพื่อผลักดันให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ
 • Go-live and beyond: ทำให้การ Go-live มีความสนุกสนาน มีคำแนะนำ และคู่มือการใช้งาน มี Forum ความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้งาน สามารถโพสต์เคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับ use case ต่าง ๆ

ทำไมถึงต้องใช้บริการ Change Management จาก GoPomelo

adoption-curve

 • ปรับปรุง ROI และสร้างความสำเร็จจากการเปลี่ยนแปลงการทำงาน
 • ลดความรู้สึกต่อต้านต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งาน
 • สร้างทีมผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
 • จัดตั้ง innovation councils 
 • ให้การสนับสนุนทางด้าน innovation ต่าง ๆ
 • ขับเคลื่อน business value จากการเปลี่ยนแปลง