Geospatial applications ช่วยให้องค์กรของคุณเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและช่วยให้ทำการตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น GoPomelo จะทำงานร่วมกับองค์กรของคุณเพื่อสร้าง web และ application โดยใช้แพลตฟอร์มการทำแผนที่ที่มีประสิทธิภาพจาก Google Maps และ Carto

ตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

เชื่อมต่อกับข้อมูลเชิงลึกโดยการแสดงข้อมูลบน Google Maps แสดงภาพชุดข้อมูลแยกต่างหากเพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถเรียนรู้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมได้โดยใช้เพียงแผนที่เดียว

เพิ่มส่วนร่วมในการใช้งานของผู้ใช้งาน

เพิ่มส่วนร่วมของผู้เข้าชมโดยการฝังแผนที่ลงใน website และ application เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่หลากหลายและมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้มีการใช้งาน Maps Platforms มากขึ้น

สร้างความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น

ตรวจสอบ จัดการและ เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลโดยใช้ Maps Platforms เพื่อปรับปรุงการแสดงผลและประสิทธิภาพของสินทรัพย์เคลื่อนที่ของคุณ