เครื่องมือในการ deploy ระบบ cloud ไม่ได้เป็นแค่โปรเจ็กด้านไอที แต่จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรคุณ และต้องผลักดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบเก่า ซึ่งคุณจะต้องเตรียมความพร้อมในการลงทุน เนื่องจาก innovation และ user empowerment นั้นจำเป็นต้องมุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเทคโนโลยี สร้างแรงจูงใจคน และปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงที่จะประสบความสำเร็จนั้น ต้องเป็นมากกว่า Change management แบบเดิม ผู้ใช้งานจะต้องได้รับการเสริมสร้างและส่งเสริมจากวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบใหม่ รวมถึงเพิ่มประสิทธิผลด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่ได้รับการออกแบบใหม่ ดังนั้นเราจึงพูดถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของลูกค้า (IT) ผู้คน (users and culture) และกระบวนการ (business processes and procedures). 

Screen Shot 2018-05-17 at 15.02.16

ทำไมถึงต้องมีการจัดสรรเวลาเพื่อทำ Transformation ให้กับธุรกิจของคุณ:

  • เพื่อทำความเข้าใจกับเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้าหรือปัญหาที่สำคัญ
  • จัดเตรียมและดำเนินการ Transformation Lab การเปลี่ยนแปลงครึ่งวันเพื่อช่วย:
    • ร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าและผู้ใช้งาน
    • ค้นพบกระบวนการทางธุรกิจและสิ่งจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลง
    • สร้างต้นแบบและโซลูชั่นได้อย่างรวดเร็ว และใช้งานง่าย
  • สร้าง project plan และติดตาม pipeline ของโปรเจ็กและโซลูชั่นในอนาคต
  • เพื่อดำเนินการเริ่มทำโปรเจ็กได้ง่ายขึ้น