Virtru Data Protection Solutions

กำจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูล รักษาความปลอดภัย และใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วย Virtru Data Protection คุณสามารถควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวิธีการทำงานของผู้ใช้งาน

 

Virtru 6Data-Centric Security (ระบบความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูล)

 • Object-Level Encryption (การเข้ารหัสข้อมูลเชิลวัตถุ)
 • Protections Everywhere: On the Device and the Server (สามารถป้องกันได้ทั้งบนอุปกรณ์และบนเซิร์ฟเวอร์)
 • Built on the Trusted Data Format (สร้างรูปแบบของข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้)
 • Customer-Hosted Keys (สามารถจัดการการเข้ารหัสได้)
 • Regulatory Compliance (สอดคล้องกับกฏระเบียบต่าง ๆ)
Virtru 7.gif

Access Control (การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล)

 • Persistent Protection (มีการป้องกันอย่างต่อเนื่อง)
 • Control and Audit Who Can See Your Content (สามารถควบคุมและตรวจสอบว่าใครมาดูเนื้อหาของคุณ)
 • Revoke and Expire Access (ยกเลิกและกำนหดอายุในการเข้าถึงข้อมูล)
 • Track and Restrict Resharing (ติดตามและจำกัดการแชร์ข้อมูล)

Virtru 8Organization-Wide Controls (การควบคุมอย่างกว้างขวางทั่วทั้งองค์กร)

 • Data Loss Prevention or DLP (การป้องกันการสูญหายของข้อมูล)
 • Centrally Audit Sharing (ตรวจสอบการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ได้)
 • Data Classification (การคัดแยกข้อมูล)
 • Support E-Discovery (รองรับการค้นหาข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์)

Protection by Need

VIRTRU DATA PROTECTION FOR CLOUD MIGRATION

ควบคุมและรักษาความปลอดภัยเมื่อย้ายเข้าสู่ระบบ Cloud
cloud-control.png
Stay in Control
สร้าง จัดเก็บ และแชร์ข้อมูลต่าง ๆ บนระบบ Cloud ในขณะที่ยังควบคุมการเข้าถึงแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
control-center3_2x.png
Meet Compliance Requirements for All of Your Users
เปิดการใช้งานด้วยการปฏิบัติตามกฏระเบียบที่สำคัญ เช่น GDPR, HIPAA, PCI, CJIS และอื่น ๆ
enterprise-apps2_2x.png
Improve Data Privacy with Customer Managed Key
จัดการการเข้ารหัสของคุณเพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นส่วนตัวและการควบคุมในระดับสูงสุด

VIRTRU DATA PROTECTION FOR HIPAA

ตรวจจับและป้องกัน PHI (Protected Health Information) หรือข้อมูลทางการแพทย์โดยอัตโนมัติ
สามารถแชร์ PHI กับทุกคนได้อย่างปลอดภัย

control-center3_2x.png
Protect and Share PHI with Confidence
ส่งอีเมลและเนื้อหาต่าง ๆ ที่เป็นไปตาม HIPAA (กฏหมายที่คุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์ในทุกรูปแบบ) โดยตรงจาก G Suite, Office 365 และแอปพลิเคชั่นสำหรับใช้ในองค์กร โดยผู้รับสามารถอ่านข้อมูลเหล่านั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือสร้างไอดีผู้ใช้หรือรหัสผ่านใหม่
HIPAA2_2x.png
Enforce HIPAA Compliance for All of Your Users
มีการตั้งกฏและกำหนดค่าล่วงหน้าสำหรับการเข้าถึง PHI และจะทำการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติก่อนข้อมูลจะถูกส่งออกจากอุปกรณ์ของผู้ส่ง ทำให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายของ HIPAA ได้
HIPAA3_2x.png
Ensure Protection for Emails and Content Sent Externally
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (BAA) เปิดใช้งานการป้องกันที่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA สำหรับเนื้อหาทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกโดเมนของคุณ

VIRTRU DATA PROTECTION FOR GDPR

ปรับปรุงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
เปิดการใช้งานการแชร์ไฟล์และอีเมลที่สอดคล้องกับ GDPR
HIPAA3_2x.png
Protect and Share Sensitive Information with Confidence
ส่งอีเมลและเนื้อหาต่าง ๆ ที่เป็นไปตาม GDPR โดยตรงจาก G Suite, Office 365 และแอปพลิเคชั่นสำหรับใช้ในองค์กร โดยผู้รับสามารถอ่านข้อมูลเหล่านั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือสร้าง ID ผู้ใช้หรือรหัสผ่านใหม่
DP-GDPR.png
Enforce Compliance for All Users
มีการตั้งกฏและกำหนดค่าล่วงหน้าสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และจะทำการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติก่อนข้อมูลจะถูกส่งออกจากอุปกรณ์ของผู้ส่ง
enterprise-apps2_2x (1).png
Improve Data Privacy by Managing Customer Keys
จัดการและปรับปรุงความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยมีการรับรองว่า Virtru เองหรือผู้ให้บริการรายอื่นไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรหัสของลูกค้าได้

Virtru Data Protection for Intellectual Property

ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถใช้ Virtru โดยตรงจาก G Suite, Office 365, Salesforce.com และแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่ใช้ในองค์กร

control-center3_2x.png
Protect Intellectual Property with Confidence
ป้องกันการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่พึงประสงค์โดยการเข้ารหัสก่อนนำเนื้อหาออกจากอุปกรณ์โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือสร้าง ID ผู้ใช้หรือรหัสผ่านใหม่
IP2_2x.png
Gain Visibility Over Shared IP
สร้างการตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกว่ามีการเข้าถึง IP จากที่ไหนและเมื่อไหร่
IP3_2x.png
Control Access throughout the Data Lifecycle
สามารถยกเลิกการเข้าถึงและการควบคุมการส่งต่อข้อมูล ถึงแม้ว่าข้อมูลนั้น ๆ จะถูกเปิดหรือถูกส่งต่อแล้วก็ตาม

Virtru สามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชั่นที่คุณใช้อยู่แล้ว

VirGO.jpg

Virtru for G Suite

VirMI.jpg

Virtru for Microsoft

VirSF.jpg

The Virtru Platform

Free Guides to Email Protection for your company.

คู่มือการใช้งานสำหรับ Email Protection สำหรับ Microsoft Office 365

Office 365 Guide

คู่มือการใช้งานสำหรับการเข้ารหัสอีเมลสำหรับแอดมิน G Suite

G Suite Guide

สนใจการปกป้องข้อมูลสำหรับ your company หรือไม่ กรอกฟอร์มด้านล่างเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติม