Accelerate Application Innovation

เปลี่ยนมาใช้ Serverless เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

การพัฒนาซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มที่ให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างเองได้อย่างเต็มที่จะช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์แอพพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมเพียงอย่างเดียวได้โดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องอื่น ๆ คุณสามารถเติบโตได้จากระดับ Prototype ไปจนถึงระดับ Planet-scale โดยไม่มานั่งคำนึงถึงขีดความสามารถ ความเสถียร หรือประสิทธิภาพของ Infrastructure

Accelerate App Innovationสามารถกำหนด จัดการ และสเกล Applications และ Continuous Delivery บน GCP ได้ นอกจากนี้ยังสามารถจัดการ API ได้อย่างครบถ้วนเพื่อการควบคุมและความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

 ไม่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้า
 ไม่ต้องจัดการเซิฟเวอร์
 มีการ Integration และ Delivery อย่างต่อเนื่อง

Continuous delivery

ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรตั้งแต่ Source ไปจนถึง Production

สร้าง Pipelines ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ช่วยให้คุณปล่อยซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียความปลอดภัยหรือคุณภาพ เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ GCP ชิ้นนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้าง Delivery pipelines แบบครบวงจรได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดใน Environments ของ Multi-cloud, Hybrid cloud และระบบเครื่องเซิฟเวอร์ธรรมดา

ทำไมต้องใช้ GCP สำหรับ continuous delivery

  • ส่งได้เร็วกว่า
  • ความเสี่ยงลดลง
  • คุณภาพที่ดีขึ้น
  • สเกลได้ง่าย
  • ใช้บน Multi-cloud หรือ Hybrid cloud ได้ 
  • สร้าง (build) และนำไปใช้ (deploy) ได้อย่างปลอดภัย

Serverless computing

โฟกัสไปที่การสร้าง Applications ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น

Serverless Computingแพลตฟอร์ม serverless แบบครบวงจร
ข้อดีของการใช้ระบบ Serverless คือสามารถใช้ได้กับทุกอย่าง ไม่ว่า Unit ของ Computing จะเป็น Function หรือ Application ก็ตาม Google ช่วยให้คุณสามารถสร้าง (build) Function หรือ Application และนำไปใช้ (deploy) โดยใช้แพลตฟอร์ม Serverless แบบครบวงจรที่สามารถจัดการทุกอย่างได้เองแบบเต็มที่

มาเริ่มกันเลย

Cloud Functions

สามารถเขียน Code ได้ตามต้องการจากที่ไหนก็ได้ เชื่อมต่อและขยายบริการ Cloud ของ Google และ Third-party ทั้งหมด รวมถึงสร้าง Application ที่มีขนาดตั้งแต่ Zero ไปจนถึงระดับ Planet-scale โดยไม่ต้องเตรียมหรือจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

App Engine

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องแคล่วกว่าด้วยภาษาและเครื่องมือที่ทุกคนนิยมใช้กันในการพัฒนา ด้วยการจัดการแบบ Zero server management หรือ Configuration deployments ที่ทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถโฟกัสไปที่การสร้าง Application ที่สามารถสเกลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดการ

บริการของ GoPomelo ที่ช่วยในการพัฒนา Application Innovation

Enterprise App Development

สร้าง Application ขององค์กรและนำไปใช้ (deploy) ได้อย่างรวดเร็ว

เรียนรู้เพิ่มเติม

Chatbot Development

เปิดให้สนทนากับ Chatbots ด้วย Machine Learning

เรียนรู้เพิ่มเติม

API Management

จัดการ (manage) รักษาความปลอดภัย (secure) และนำ (deploy) APIs ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

เรียนรู้เพิ่มเติม

Training

ให้ทีมของคุณสามารถใช้ Cloud solutions และ platforms ได้อย่างเข้าใจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการ Cloud อื่น ๆ

มาเริ่มกันเลย!

เริ่มพัฒนา App innovation ของคุณกับ GOOGLE

Steve Wozniak’s Formative Moment

ร่วมงานกับ APAC’s premier cloud consultants

Certified Cloud Consultants

ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรอง

เราจริงจังกับวิธีการในการแก้ปัญหา ที่ปรึกษาของเราก็เช่นกัน

Trusted by over 800 customers

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย

มีประสบการณ์มากมายในการทำงานร่วมกับองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่ 5 คนไปจนถึง 30,000 คน 

APAC Support Network

เครือข่ายช่วยเหลือทั่วเอเชียแปซิฟิก


มีบริษัทตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เพื่อคอยช่วยเหลือองค์กรของคุณ

Premier partner Google

CLOUD PREMIER PARTNER

เราร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก Google และ Workplace เพื่อช่วยให้โปรเจ็กของคุณประสบความสำเร็จ

GoPomelo เป็น Premier partner ของ Google Cloud ที่ให้บริการด้าน Cloud อย่างครบถ้วนตั้งแต่ให้คำปรึกษาไปจนถึงบริการด้าน Cloud Engineer ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์