Create Intelligence from Data

แก้ปัญหาด้วย AI & data analytics 

เราช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าเดิมได้ด้วยเหตุผลง่าย ๆ คือ เรารู้จริงเรื่องข้อมูล เพราะข้อมูลเปรียบเสมือน DNA และเป้าหมายหลักของเรา เมื่อข้อมูลของคุณสามารถเข้าถึงได้และมีประโยชน์ คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น

Create Intelligence from Dataสร้างรากฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งบนระบบ Cloud และ เร่ง เวลาในการหาข้อมูลเชิงลึก

 พัฒนาแอปฟลิเคชั่นของคุณด้วยโมเดล Machine learning ที่สามารถปรับแต่งได้ และได้รับการเทรนมาก่อนหน้านี้โดย Google 
 ใช้ Cloud TPUs เพื่อเร่งความเร็วในการทำงานของ Machine learning ด้วย TensorFlow
ได้รับคะแนน Insight PaaS สูงสุดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2017 จาก The Forrester Wave

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

Migrate

นอกจากจะประหยัดต้นทุน และมีประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังได้ริเริ่มใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ จาก Cloud platform ที่ทรงประสิทธิภาพของ Google อีกด้วย

สร้างรากฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
Big Data คือ โอกาสอันยิ่งใหญ่ หากคุณต้องการวิธีแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปใช้ (ingest) ประมวลผล (process) และวิเคราะห์ (analyze) ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีจำนวนเยอะ ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้น Google Cloud คือคำตอบของคุณ

ลดการจัดการด้วย Serverless data analytics
GoPomelo ช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการบนระบบ Cloud การแก้ปัญหาโดยการย้ายไปใช้ระบบ Cloud นั้นจะทำให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรของคุณได้ตั้งแต่การดูแลรักษา IT infrastructure ไปจนถึงการสร้างแผนการสร้างรายได้ และการพัฒนาประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับให้ดีขึ้น ซึ่งบริการของเราประกอบไปด้วย

  • สร้าง Data strategy ที่ตรงตามความต้องการของธุรกิจคุณ
  • นำเครื่องมือ Data analytics มาใช้ รวมถึงการย้ายระบบเครื่องเซิฟเวอร์แบบธรรมดาและระบบ Cloud 
  • รับรองการดูแลและความปลอดภัยของข้อมูล
  • มีการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการแบบ Serverless data analytics

ปลดล็อกพลังแห่งการคาดการณ์ข้อมูลโดยใช้ AI และโมเดล Machine learning

Modernize
หากคุณต้องการที่จะปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ การดำเนินงาน การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของ Infrastructure และการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ ๆ  เหล่าผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยคุณได้

GoPomelo ช่วยในการสร้าง (build) และการนำ AI ไปใช้ (deploy) รวมถึงการใช้ Machine learning มาแก้ปัญหา ซึ่ง Machine learning จะทำการล็อกข้อมูลสำคัญของคุณจากข้อมูลทั้งหมดไว้ เพื่อให้คุณได้เปรียบคู่แข่งในตลาด

บริการของ GoPomelo เพื่อสร้างความฉลาดให้กับข้อมูล

Cloud Deployment

ปรับเปลี่ยนและย้ายข้อมูลไปยัง Cloud ได้อย่างง่ายดาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

IoT solutions

เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ และปรับเปลี่ยน Big data ได้อย่างปลอดภัย

Business intelligence

ทำให้ข้อมูลของคุณเข้าถึงได้ง่ายและพร้อมใช้งาน

Big data analytics

ลดความซับซ้อนและเวลาในการเข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

มาเริ่มกันเลย!

เริ่มสร้างรากฐานข้อมูลบน Cloud กับ Google

ดาวน์โหลดคู่มือล่าสุด

TDWI Data Warehousing in the Cloud White Paper-01.png

TDWI Data Warehousing in the Cloud

Google Partner Guide
Transforming Data with Intelligence™ ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Google Cloud ฉบับนี้พูดถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ Data warehouses บนระบบ Cloud รวมถึงโอกาส ประโยชน์ที่จะได้รับ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งคุณจะได้รับคำตอบเหล่านี้จากผู้เชี่ยวชาญของ Google โดยตรง

Get your free copy

Machine_learning_at_a_glance.png

Machine Learning AT A Glance

Google Partner Guide

Machine learning (ML) กำลังเปลี่ยนมุมมองของธุรกิจ โดยมีรายงานว่า 60% ของผู้นำด้านธุรกิจและเทคโนโลยี ได้นำเอา ML มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจแล้ว

Get your free copy

ร่วมงานกับ APAC’s premier cloud consultants

Certified Cloud Consultants

ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรอง

เราจริงจังกับวิธีการในการแก้ปัญหา ที่ปรึกษาของเราก็เช่นกัน

Trusted by over 800 customers

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย

มีประสบการณ์มากมายในการทำงานร่วมกับองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่ 5 คนไปจนถึง 30,000 คน 

APAC Support Network

เครือข่ายช่วยเหลือทั่วเอเชียแปซิฟิก


มีสาขาตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เพื่อคอยช่วยเหลือองค์กรของคุณ

Premier_Partner_of_Google.png

CLOUD PREMIER PARTNER

เราร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก Google และ Workplace เพื่อช่วยให้โปรเจ็กของคุณประสบความสำเร็จ

GoPomelo เป็น Premier partner ของ Google Cloud ที่ให้บริการด้าน Cloud อย่างครบถ้วนตั้งแต่ให้คำปรึกษาไปจนถึงบริการด้าน Cloud Engineer ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์